POZRIME SA SPOLU ZA OBZOR

13.Jun 2022

PROGRESÍVNE RIEŠENIE, KTORÉ VÁS POSUNIE NA VYŠŠIU ÚROVEŇ!

POZRIME SA SPOLU ZA OBZOR

Súčasný vývoj geopolitiky je nesmierne dynamický a vytvára vo všetkých odvetviach zvýšenú neistotu, dopyt po vyššej adaptabilite/ flexibilite prispôsobenia sa trhu neustále stúpa, vytvára sa tým tlak na optimalizáciu, transformáciu a iné nutné zmeny.

Výrobné podniky z dôvodu udržania svojej konkurencieschopnosti sú nútené ešte viac ako doteraz optimalizovať svoje výrobné procesy. Transformácia vo výrobných podnikoch je nevyhnutná i vzhľadom na nedostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov. Výrobné spoločnosti nestíhajú napĺňať trhové požiadavky aj kvôli nedostatočným kapacitám. Tento problém začína byť viditeľný vo všetkých výrobných oblastiach, najmä však vo sfére, kde sa zamestnanci potykajú nie s práve ideálnymi pracovnými podmienkami.

My v ai crowd kladieme dôraz na komplexné, progresívne riešenia a vieme ako na automatizáciu i optimalizáciu procesov, máme poznatky overené praxou nielen z oblasti automotive, ale aj v obuvníckom, potravinárskom a strojárskom odvetví. Naším cieľom je preberať zodpovednosť za technické zázemie transformácie podnikov, aby firmy s ľahkosťou a efektívne napĺňali svoju víziu a vedeli sa adaptovať na neustály a dynamický vývoj.

V rámci inovácie a napredovania nestojíme na mieste, ale snažíme sa hľadať myšlienky aj v externom prostredí, čím sa rozširujú hranice našich možností. Preto sme sa spojili s belgickou spoločnosťou Pick-it NV, spoločne sa zúčastnili a uspeli v jedinečnom projekte Európskej únie „ TRINITY Robotics DIHs H2020“ , ktorý je pre svoj dokázaný potenciál už druhým demonštračným programom tohto typu. Cieľom projektu je zlepšiť agilitu a produktivitu v malých a stredných podnikov v Európe prostredníctvom možnosti implementácie robotiky, IoT a kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich digitálnych riešení. Úloha ai crowd v tomto projekte spočíva v kompletnom nastavení a odprezentovaní fungujúcej robotickej bunky s aplikáciou technológie na zákazníckych dieloch, spolu so zberom a vyhodnotením dát. Aplikácia slúži hlavne na zefektívnenie výroby a odbremenenie operátorov, ktorí môžu vykonávať zmysluplnejšiu prácu.

Bin picking aplikácia s použitím špeciálneho gripperu, Zdroj: interná fotodokumentácia ai crowd s.r.o.

Rozhodujúcou súčasťou aplikácie je billet picker – uchopovač/gripper, špeciálne navrhnutý a patentovaný koncový nástroj na riešenie výziev bin pickingu. V kombinácii s poprednou platformou 3D videnia Pickit 3D a inteligentnou aplikáciou, poskytuje inovatívny spôsob vyberania voľne uložených dielov z prepraviek.

Implementácia technológie je jednoduchá a pozostáva z:

  • robot
  • 3D vision
  • software
  • billet picker

Billet picker, Zdroj: propagačný materiál Pickit NV

Systém fungovania:

Billet picker predstavuje flexibilný, magnetický alebo pneumatický (prísavkový) nástroj na konci ramena robota (EOAT), ktorý sa integruje so systémom 3D videnia Pickit a softvérom špecifickým pre diely pre robotickú manipuláciu. Systém 3D videnia funguje na báze rozpoznávania dielov v prepravke a definície ich pozície v rámci odoberacieho priestoru, pričom na základe týchto údajov je robot súradnicovo navigovaný na špecifické miesto, kde sa nachádza diel s možnosťou jeho odobratia. Flexibilita billet pickera maximalizuje počet odoberateľných častí a minimalizuje rozsah priestorovej náročnosti robotickej bunky. Okrem toho je schopný vybrať aj čiastočne zablokované diely alebo diely v blízkosti steny prepravky. Znamená to, že dizajn billet pickera dokáže kompenzovať náklon a prekrytie dielu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti odoberania dielov. Navyše tento koncept vďaka nastaviteľnému ladiacemu mechanizmu neplatí len pre jeden konkrétny typ objektu. Hmotnosť, ktorú vie billet picker uchopiť je od 2 do 43 kg.

Detail na gripper s uchopeným dielom, Zdroj: interná fotodokumentácia ai crowd s.r.o.

Výhody systému:

  • jednoduchá inštalácia – rýchle sprevádzkovanie
  • ľahké prenastavenie na iný typ výrobku – pokiaľ ide o úplne nový typ výrobku, nastavenie trvá menej ako 1 deň, a pokiaľ ide o typ výrobku z databázy, jedná sa o záležitosť iba „pár klikov“
  • univerzálnosť riešenia – kompatibilita s mnohými značkami robotov a vhodný pre rôzny dizajn buniek, flexibilita pri manipulácii dielov s rôznymi tvarmi a z rôznych materiálov
  • šetrí čas a peniaze – eliminácia potreby prejsť celkovým vývojom EOAT, čo je nákladný proces
  • adekvátnosť konfigurácie – softvér systému videnia vyžadujúci iba konfiguráciu podľa špecifík aplikácie

Celková výhoda kompletného riešenia spočíva v perfektnom súlade medzi rôznymi technológiami a to softvéru a mechaniky – systému 3D videnia a grippera, ktoré sú dodávané v kompletnom a jednotnom celku.

Otvorene povedané, vstupné investície na komplexnú automatizáciu, akou je aj aplikácia bin picking-u, sa mnohým výrobným spoločnostiam môžu zdať finančne náročnejšie. Avšak pri strategickom uvažovaní o danej téme s prihliadnutím na poskytnuté výhody a potenciálne úspory sa z tohto inovatívneho riešenia stáva odpoveď na mnohé výzvy, ktoré prináša výrobná sféra, a ktorým aktuálne čelia spoločnosti v nej pôsobiace. Náš ai crowd tím verí, že táto aplikácia je plnohodnotným príkladom toho, čo minimálne môžeme dokázať. Pridanú hodnotu, ktorú ako integrátor prinášame je v „zpojazdnení“ aplikácie ako i v spravovaní a vyhodnocovaní dát, programovaním robota a hlavne integrácie celej aplikácie do celkového konceptu.

Zmena procesov z „hard“ na „smart“ je cesta ako zefektívniť činnosti a dávať im hlbší zmysel s vyššou pridanou hodnotou. Poďme sa preto pozrieť za obzor a dosiahnuť úspech v plnení vízií nie len dnes, ale aj do budúcnosti.

Autor: Ing. Eva Kupčíková, Bc. Jakub Pekný, ai crowd s.r.o.

Navštívte náš linkedin: ai crowd, s.r.o.

,,SHAFTS - Local demonstrations of predictable bin picking'' is part of a sub-project that has indirectly received funding from the European Union’s H2020 research and innovation  programme via an Open Call issued and executed under project TRINITY (grant agreement No 825196)''

 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.